(EN) Privacybeleid

(EN) PRIVACY PAM

1.1 Er is alles aan gedaan om PolyAmorieMatch.nl  zodanig te beveiligen dat jouw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot deze gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
De profieltekst en profielgegevens en eventueel foto's zijn alleen zichtbaar voor andere leden van PolyAmorieMatch.nl waarbij je zelf de weergave instellingen discreet en individueel kunt aanpassen. Zo kun je leden blokkeren of uitsluiten.

1.2 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die je opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat je aan PolyAmorieMatch.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van jou) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.1.3 PolyAmorieMatch.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van PolyAmorieMatch.nl kan verlopen. PolyAmorieMatch.nl adviseert te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat je er zelf zeker van bent dat dit verantwoord lijkt te zijn.1.4 De informatie die je opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, etc. Deze gegevens kunnen door PolyAmorieMatch.nl beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt PolyAmorieMatch.nl in staat PolyAmorieMatch.nl steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.1.5 Bij PolyAmorieMatch.nl worden eventuele betalings- en/of  creditcardgegevens worden zodra je tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

1.6 Uit veiligheidsoverwegingen logt PolyAmorieMatch.nl het ip-adres van uw computeraansluiting. PolyAmorieMatch.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting  te achterhalen.

1.7 E-mail-berichten die door jou aan andere leden worden verstuurd worden door PolyAmorieMatch.nl als privé-gegevens behandeld. PolyAmorieMatch.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.